Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Színek szimbólikus jelentése

2011.12.28

Sárga:
Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között.
A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe. A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították.
A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe.
Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári szín volt - csak annak volt szabad sárga ruhát viselnie, aki a császári családhoz tartozott -, később az előkelőség kifejezője lett.
A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe.


Narancssárga:
Átmeneti szín a piros és a sárga között; a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi.
Kinában és Japánban a szeretet és a boldogság színe. A buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása.
A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa színe.


Piros:
Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható.
A nemiség szimbóluma, a libidó színe.
A történelem előtti időkben a halottak mellé vörös színű port szórtak a temetkezési szertartás során. Ókori babona, hogy apotropaikus erejű, megóv a démonoktól és a veszélyektől.
Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, vagyontárgyaikat pirosra, hogy megvédjék a tűztől és más károktól, s hogy termékenyek legyenek.
A zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától.
Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az alvilágiakkal, lejuthasson birodalmukba.
Az antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel, ez a flammeum.
Erő-, tűz- és hatalom-jelképként is szerepel.
A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe.
Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe.
Negatív jelentése a testi szenvedélyek megbélyegzéséhez kapcsolódik, a skarlátvörös a "nagy babiloni parázna" színe.
A piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal.
Az alkimisták kemencéjét jelképezi, valamint a "Nagy Mű" harmadik fokozatát.
Az európai népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe.


Barna
A föld színe, ebből adódik anyaság, gondoskodás, termékenység, szorgalom jelentése.
Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője is.
Már az ókorban felveszi a vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet.
A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági hívságok megvetése, szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe.
Szürke
A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia, az unalom, a fásultság, az egyhangúság jelképe.
A keresztény szimbólikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben az értelemben vált az egyházi közösségek, a rendek megkülönböztető színévé.
A szürke a színek ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot jelenti.


Zöld
A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője.
Különösen az örökzöld növényekhez kötődik termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika.
A színskála "közepén" áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik kétértékűsége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölője.
Meleg és hideg, égi és földi keveréke.
Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe.
A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé.
Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel.
Az iszlám hagyományban a Prófétára és a Paradicsom ígéretére utal.
Az alkímiában a zöld kő az aranyhoz való átmenetnek felel meg.


Kék
Az égbolt, a tenger színe; a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma.
Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet és a szürrealitás világához is kapcsolódhat.
Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte.
A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe.
A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal.
Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a feminin principiumra utal.


Lila
A mértékletesség színe.
Egyensúly a föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a vágy, a bölcsesség és az érzelmek között.
Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát.
A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik.
A kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője.


Fekete
Az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr jelképe.
A színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma.
A lemondás színe, a gyász kifejezője; számos hagyományban a gonosz erőkhöz kötődik.
Az ókorban az alvilág isteneihez társult, pl. Hádész-Plútón, Hekaté, Ozirisz színe.
A kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe.
A világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is kifejezte, ezért a papok és a bencés szerzetesek ruházatuk színéül választották.
Az alkímiában a szín hiánya, a Nagy Mű első foka, a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe.


Fehér
A Fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe.
Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi.
Az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha születését jelző álom elefántja; a Szentlélek galambja.
A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket.
A hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása.
Kínában a gyász színe. A fehér tigris az őszre, az érett életkorra utal, maszkokon pedig a ravaszságot jelzi.
A fehér virág a gyermekáldást jelenti.
Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett.
A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe.
A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett.
A béke és a jóakarat kifejezője; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.


Ezüst
Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára.
Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstből vannak.
Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejútat "ezüstfolyónak" nevezték.
A görög-római mitológiában a második világkorszak az ezüstkor, amely az aranykor boldog világával szemben a hanyatlás kezdete.
Míg a királyok féme az arany, a királynőé az ezüst.
Az ezoterikában a lunáris asztrál színe.


Arany:
A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a halhatatlanság, a dicsőség jelképe.
Az összes napistent, a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja.
A kereszténységben, az ikonfestészetben és a román kor nyugati festészetében az arany háttér a transzcendens szférára, a mennyei birodalomra utal az arany dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre.
Az ezoterikában a szoláris asztrál színe.

 

Hozzáértők azt állítják, hogy minden születésnaphoz kapcsolódik egy-egy szín. A tiéd vajon melyik lehet? És mit árul el rólad? Itt az idő, hogy kiderítsd!

December 23 - Január 1. =piros

Január2. - Január 11. = narancssárga

Január 12. - Január 24.= sárga
Január 25. - Február 3.=rózsaszín
Február 4. - Február 8. = kék

Február 9. - Február 18. = zöld
Február 19. - Február 28. = barna

Március 1 - Március 10.=vízkék
Március 11. - Március 20. = citromsárga

Március 21.=fekete
Március 22. - Március 31. =lila
Április 1. - Április 10. =tengerkék
Április 11. - Április 20.= ezüst
Április 21. - Április 30. = fehér
Május 2. - Május 14. = kék
Május 15. - Május 24. = arany

Május 25. - Június 3. = krém
Június 4. - Június 13.= szürke
Június 14.- Június 23.= gesztenyebarna
Június 24. = szürke
Június 25.- Július 4. = piros
Július 5. - Július 14. = narancs
Július 15.- Július 25. = sárga
Július 26. - Augusztus 4. = rózsaszín
Augusztus 5.- Augusztus 13. = kék
Augusztus 14. - Augusztus 23.= zöld
Augusztus 24. - Szeptember 2.= barna
Szeptember 3. - Szeptember 12. = vízkék

Szeptember 13. - Szeptember 22. = citromsárga
Szeptember 23. = olivazöld
Szeptember 24.-Október 3. = lila
Október 4. - Október 13. = tengerkék
Október 14. - Október 23. = ezüst
Október 24.-November 11. = fehér
November 12. - November 21.=arany
November 22. - December 1. = krém
December 2. - December 11. = szürke

December 12.- December 21. = gesztenyebarna
December 22. = kékeszöldPiros

Aranyos, igazán szerethető típus vagy. Kissé válogatós ember hírében állsz, aki folyton szerelmes , s akit boldoggá tesz, ha szeretik. Fiatalos, jó kedélyű, bár néha szeszélyes személy vagy.

Krém

Játékos, versenyző típusú ember vagy. Nem szeretsz veszíteni, s mindig jókedvű vagy. Szavahihető ember hírében állsz, szeretsz kimozdulni otthonról. Nagyon meggondolod, kibe leszel szerelmes, nem vagy híve a szerelem első látásra gondolatának. Ha viszont rátalálsz az igazira, akkor hosszú távra tervezel.

Zöldeskék

Igen fontos számodra a külcsín, s magasak az elvárásaid a partnerválasztáskor. Döntéshozatal előtt komolyan elgondolkodsz, így elkerülöd azt, hogy ostoba hibákat kövess el. Többnyire vezető pozíciót töltesz be, és könnyedén barátkozol.

Szürke

Aktív és vonzó személyiség vagy. Soha nem rejted el érzéseidet, mindig kimutatod azt, ami benned zajlik. Némelykor azonban hajlamos vagy az önzőségre. Szereted, ha a figyelem középpontjában állsz, de nehezen viseled el a veled szembeni igazságtalanságokat. Mestere vagy annak, hogy mikor mit kell mondani, és kiváló a humorérzéked. Gyakran felvidítod valakinek a napját.

Zöld

Hamar megtalálod a közös hangot az emberekkel, s bár nem vagy az a túlságosan félénk ember, néha bizony megbántasz másokat a szavaiddal. Szereted, ha szerelmesek beléd, és a partnered figyel rád, de inkább az a típus vagy, aki kivárja a Nagy Őt.

Arany

Tisztában vagy vele mi a helyes,és mi a helytelen. Vidám és nyitott ember vagy. Nehezen találsz rá a nagy Őre,de ha megszerezted,akkor hosszú ideig nem akarsz mást.

Rózsaszín

Mindenből a legjobbat akarod kihozni,és igyekszel mindenkinek a segítségére sietni. Szinte soha nem vagy elégedett,sokszor vannak negatív gondolataid, s véled úgy,hogy a romantikus szerelmek csak a mesékben léteznek.

Sárga

Rendkívül kedves és ártatlan ember vagy, akiben rengeteg ember megbízik. Kapcsolataidban többnyire te vagy a vezető. A jó döntések és választások embereként mindig ki tudod választani a megfelelő pillanatot.

Gesztenyebarna

Intelligens ember vagy,a ki tudja, mi a helyes és jó. Szereted, ha a dolgok mennek a maguk útján, ami néha sajnos másoknak okoz bajt, mivel nem veszed számításba a többiek érzéseit. Ha meglelted a párodat, onnantól fogva nehezedre esik nála jobbat találnod.

Narancs

Felelősséget vállalsz tetteidért, s tisztában vagy vele, miként kell az emberekkel bánni. Mindig el akarod érni kitűzött céljaidat,s jellemző rád a versengés is. Ha barátkozásról van szó, nehezen bízol a másikban, de ha megtalálod az igazi barátot, akkor akkor örökké bízni fogsz benne.

Lila

Misztikus vagy,aki sohasem önelégült, s aki érdeklődve fordul a különféle dolgok felé. Igazi hangulatember ként ismernek. Népszerű vagy a barátaid körében, bár néha meglehetősen hülyén viselkedsz, és hajlamos vagy elfelejteni dolgokat. Keresed a megbízható embereket.

Citromsárga

Alapvetően nyugodt személyiség jelemez, ám mégis képes vagy hamar kiborulni. Könnyedén leszel féltékeny, és apró dolgok miatt is panaszkodsz.

Ezüst

Nagy képzelőerővel vagy megáldva, miközben visszafogott, félénk típusú személy vagy- ám új dolgokat mindigszívesen kipróbálsz. Szereted a kihívásokat, s könnyedén tanulsz . Szerelmi életed nehéz és bonyodalmas.

Fekete

Imádod a kihívásokat, és bátor is vagy-ám az életed változásait nehezen viseled. Ha döntést hozol, ahhoz tűzön-vízen keresztül tartod magad.

Olivazöld

Melegszívű, kedves embernek jellemez környezeted. Jól kijössz a barátaiddal és családoddal. Gyűlölöd az erőszakot, és tudod, mi a helyes az életben. Vidám típus vagy te is, aki nem féltékeny mások sikereire.

Barna

Aktív és játékos ember vagy, akineknehezen férkőznek a közelébe a többiek- te azonban könnyen szerelembe tudsz esni. Ha valaminek a megszerzése nehézségekbe ütközik, sajnos hamar feladod.

Kék

Kevés az önbizalmad, és rendkívül válogatós vagy. Amolyan művész típusú embernek ismernek, aki könnyen esik szerelembe, de inkább az agyával, sem mint a szívével szeret.

Tengerkék

Vonzó ember vagy, aki imádja az életet. Az érzelmeid meglehetősen erőteljesek. Ha valakire megharagszol, utána már nehezen tudsz neki megbocsájtani.

Fehér

A realitások embere vagy: álmaid és céljaid mind a földön születnek. Könnyen féltékeny leszel, és meglehetősen kevés dolog van rád nagy hatással.

Vízkék

Az érzelmeid könnyen és gyorsan változnak. Mindig magányos vagy, és sokat utazol. Szavahihető ember vagy, de túlságosan megbízol másokban. Nehezen találod meg a szerelemet, könnyen megsebeznek, és fájdalmat okoznak neked.

 

Forrás:beatrice blogja

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.